Between the lines

Categorie: Service Design, Coaching-on-the-job
Uitdaging: Hoe blijft de bibliotheek relevant voor de toekomst?


Aanleiding

De provincie Noord Holland wilde leren hoe bibliotheken toekomstbestendig kunnen worden. Wij stelden voor om op zoek te gaan naar crossovers voor bibliotheken. Tijdens dit traject leren we het team middels coaching on the job, hoe je door middel van een design gedreven benadering crossovers weet te vinden en kan ontwerpen.

Het onderzoeksgebied was The Base Library op Schiphol Centrum; een bedrijfsverzamelgebouw met ruim 2000 medewerkers. Om waarde toe te voegen voor de huurders is er een kleine bibliotheek geplaatst, genaamd ‘The Library’. Maar voegt deze bibliotheek wel waarde toe? Wat is de rol van de bibliotheek in de toekomst? Wij deden ontwerpend onderzoek.


Het vraagstuk framen

Om te achterhalen waar de échte uitdaging zat, brachten we middels verschillende workshops diverse stakeholders samen. Er werden doelen, ambities en successen voor dit traject vastgesteld. Door de verschillende perspectieven op het vraagstuk bespreekbaar en inzichtelijk te maken, is er voor iedereen een volledig beeld van de uitdaging ontstaan.


Meer over de doelgroep leren

Om grip te krijgen op de manier waarop, waarom en wanneer mensen gebruik maken van een dienst, zetten we in op behoefteonderzoek. Wij faciliteerde workshops en reikte methodieken aan waarmee het team zelfstandig veldonderzoek kon doen. De inzichten werden vervolgens besproken en door ons en het team omgezet in kansen.


Onderzoek m.b.v. prototypes en experimenten

De kansen voor crossovers zijn omgezet in oplossingsrichtingen. Deze oplossingen testten we met de doelgroep door laagdrempelige prototypes te maken. Door het onverwachte gebruik hiervan ontstaan nieuwe inzichten en ideeën. We maakte het proces inzichtelijk voor het hele team en dachten samen na over de verdere invulling van de verschillende scenario’s.


Scenario’s voor de bibliotheek van morgen

De scenario’s zijn opgesteld op basis van de inzichten uit het onderzoek, de geïdentificeerde kansen voor crossovers en de aanvullingen die daarop zijn gemaakt in de workshops. De scenario’s zijn verdeeld in zowel laagdrempelige experimenten die op korte termijn en met een klein budget uitgevoerd kunnen worden als grootschalige projecten waarvoor meer planning vereist is. We hebben tot slot met alle deelnemers service scenario’s opgesteld om inzichtelijk te maken hoe je zulke projecten kunt waarmaken.


Coaching-on-the-job

We hebben middels een relevant vraagstuk aangetoond hoe je waardevolle ideeën kunt ontwikkelen die inspelen op de behoefte van de gebruiker. Omdat de behoeftes altijd zullen blijven veranderen is het noodzakelijk om vaardigheden te ontwikkelen binnen de organisatie om om te kunnen gaan met deze veranderingen. Het vraagt om een open houding waarin continu leren en het hanteren van een ontwerpende aanpak centraal staat.

We ontwikkelden een naslagwerk over procesmatig werken met deze case als voorbeeld.


Wil jij ook aan de hand van een relevante casus aan de slag met de ontwerpende aanpak? Lijkt het je ook waardevol om zelf de vaardigheden te leren? Ik denk graag met je mee over hoe we dat kunnen realiseren.

Opdrachtgever: 31Volts
Klant: Provincie Noord Holland
In samenwerking met: PlaatPraters