Between The Lines

Type werk: Service Design project
Opdrachtgever: 31Volts, Provincie Noord Holland
Wanneer: augustus – december 2018
In samenwerking met: 31Volts, Kirsten Mannee, PlaatPraters


Over het project

Service Design studio 31Volts was uitgenodigd door de provincie Noord Holland om op zoek te gaan naar crossovers voor bibliotheken. Daarnaast laat 31Volts zien hoe je door middel van een design gedreven benadering crossovers weet te vinden en ontwerpen.

Het onderzoeksgebied was The Base Library op Schiphol Centrum; een bedrijfsverzamelgebouw met ruim 2000 medewerkers. Om waarde toe te voegen voor de huurders is er een kleine bibliotheek geplaatst, genaamd ‘The Library’. Maar voegt deze bibliotheek wel waarde toe? Wat is de rol van de bibliotheek in de toekomst? Wij deden ontwerpend onderzoek.


Het vraagstuk framen

Om de juiste uitdaging te ontdekken voor het project brachten we middels verschillende workshops uiteenlopende stakeholders samen. Er werden doelen, ambities en successen vastgesteld. Door de verschillende perspectieven op het vraagstuk bespreekbaar te maken, is er voor iedereen een volledig beeld van de uitdaging ontstaan.


Meer over de doelgroep leren

Om grip te krijgen op de manier waarop, waarom en wanneer mensen gebruik maken van een dienst, zetten we in op behoefteonderzoek. Wij faciliteerde workshops en reikte methodieken aan waarmee het team zelfstandig veldonderzoek kon doen. De inzichten werden vervolgens besproken en door ons omgezet in kansen.


Onderzoek m.b.v. prototypes en experimenten

De kansen zijn omgezet naar mogelijke oplossingen. Deze oplossingen testten we met de doelgroep door snel en goedkoop prototypes te maken. Door het onverwachte gebruik hiervan ontstaan nieuwe inzichten en ideeën.


Het proces maakten we inzichtelijk voor het hele team. We dachten samen na over de verdere invulling van de verschillende scenario’s.


Scenario’s voor de bibliotheek van morgen

De scenario’s zijn opgesteld aan de hand van het onderzoek, de geïdentificeerde kansen en de aanvullingen die daarop zijn gemaakt in de workshops. De scenario’s zijn verdeeld in zowel laagdrempelige experimenten die op korte termijn en met een klein budget uitgevoerd kunnen worden als grootschalige projecten waarvoor meer planning vereist is. We hebben tot slot met de deelnemers projectcanvassen opgesteld om inzichtelijk te maken hoe je zoiets nou aan kan pakken.


Mentaliteit

We hebben middels dit vraagstuk laten zien aan de organisatie hoe je waardevolle ideeën kan ontwikkelen die inspelen op de behoefte van de gebruiker. Omdat de behoeftes altijd zullen blijven veranderen is het noodzakelijk om vaardigheden te ontwikkelen binnen de organisatie om om te kunnen gaan met die verandering. Het vraagt om een open houding waarin continu leren centraal staat.

We ontwikkelden een naslagwerk over procesmatig werken met deze case als voorbeeld.


Meer weten over Service Design of ook een project doen? Stuur dan een email!