De SOR Methode

Categorie: Service Design, Social Design
Uitdaging: Hoe kunnen we clustergericht werken en bewonersperspectieven daarin meenemen?

Aanleiding

De SOR is een woningcorporatie voor 55-plussers en heeft ruim 80 wooncomplexen verspreid door Rotterdam. Het is hun missie om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen en een prettig thuisgevoel voor iedereen te bieden. Alles wat zij doen moet bijdragen aan deze missie en aansluiten op enerzijds de praktische doelstellingen (zoals o.a. duurzaamheid en de realisatie van nieuwe woningen) en anderzijds op de behoeften van de bewoners. Hoe verbind je deze twee werelden en betrek je bewoners en externe partijen uit de wijk? Met dit project ontwikkelden we een methodiek die praktische handvatten biedt.

Grip op wat er speelt

Door alle uitdagingen in ieder WWZ-cluster inzichtelijk te maken, hoeft niet telkens het wiel opnieuw uitgevonden te worden. Maar om te weten wat er speelt in ieder cluster is het belangrijk om telkens de hele context in kaart te brengen. Want niet ieder cluster heeft dezelfde uitdagingen. Binnen deze context kijken we naar de verzameling woongebouwen, de woonbeleving, de wijk en zijn assets maar houden we ook beleidsdoelstellingen en externe partners in gedachte. We betrokken de huismeesters in het onderzoek omdat zij de oren en ogen van de wooncomplexen zijn. We brachten van drie uiteenlopende clusters de context in kaart om te ontdekken hoe de methodiek hierop afgestemd kan worden.

Bewonersparticipatie

Wie weet er beter waar de uitdagingen zitten dan de bewoners zelf? Als onderdeel van de methodiek ontwikkelden we een werkvorm waarin bewoners hun ervaringen konden delen. Ervaringen met betrekking tot de faciliteiten in de omgeving, hun mobiliteit, thuisgevoel en de mogelijkheden aan zorg. Onderwerpen die bij SOR hoog op de agenda staan. De ervaringen van bewoners worden meegenomen in de bespreking van de thuisteams van SOR. Zo hebben de thuisteams handvatten om hun eigen doelen voor het cluster te valideren en aan te scherpen.

Al ontwerpend ontwikkelen

Naast dat deze werkvorm inzichten opleverde, was het ook een waardevol middel waarmee samen met de organisatie strategie kon worden bepaald. Wie moet hier mee aan de slag, en hoe gaan we om met deze data? Hoe doorloop je dit proces als de vraag niet uit de organisatie, maar vanuit een externe partij komt? In co-creatie met de organisatie vormde de methodiek zich gaandeweg.

We vertaalden de fases van het design thinking ontwerpproces naar een werkbare vorm voor de organisatie. In de leerfase zit de contextmapping en de creatiefase helpt met behulp van een stappenplan en canvas om de verschillende stakeholders in co-creatie tot nieuwe oplossingen te laten komen. 

Het proces

Door de inzet van de ontwerpende aanpak worden bewoners enthousiast en doen ze graag mee. Door de creatieve gesprekstool voorkom je dat mensen in de weerstand schieten en help je de mensen na te denken in oplossingen. Wij leiden het gesprek en bepalen de agenda, zonder daarin ruimte te verliezen om de zorgen van de bewoners mee te nemen.

Daarnaast helpt de ontwerpende aanpak met het tastbaar maken van ideeën en strategieën, die in verschillende iteraties met het team kunnen worden aangescherpt.

Een aantal stappen uit de ontwerpende aanpak hebben we op maat gemaakt voor deze methodiek en overdraagbaar gemaakt in de vorm van een fysieke toolkit.


Spreekt de ontwerpende aanpak jou aan en wil je deze ook inzetten? Laten we dan samen kijken in welke vorm dit het beste past voor jouw specifieke vraag.


Opdrachtgever: 31Volts
Klant: Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR)
In samenwerking met: Studio Jee (grafische uitwerking toolkit)