De Haagse Cirkel

Categorie: (ondersteuning) Service Design
Opdrachtgever: MV Design, Twynstra Gudde
In samenwerking met: MV Design, Twynstra Gudde, De Haagse Cirkel


Aanleiding

MV Design faciliteerde samen met Jaap Warmenhoven van Twynstra Gudde het leertraject ‘verbetering in de zorg’ voor De Haagse Cirkel. Onder deze naam werken verschillende partijen in de stad samen aan nieuwe manieren om de zorg en samenwerking te verbeteren. In verschillende teams werd onderzocht hoe de WMO beter aan kan sluiten bij de behoefte van de inwoners. Ik ondersteunde een van deze teams.

Ik ondersteunde het team dat zich bezig hield met simpele regels voor de zorg middels het frame ’triage’. Ik hielp deze groep met het opzetten van een eerste prototype presentatie waarin zij konden ontdekken wat er nodig is om stakeholders mee te krijgen en draagvlak te creëren. Het doel van de eerste presentatie was om mensen te werven die de projecten extra kracht konden bijzetten of ter plekke konden meedenken.


Interactieve presentaties

We besloten tijdens de eerste presentatie een toneelstuk op te voeren waarbij het publiek kennis maakt met de verschillen tussen het ‘oude systeem’ en het ‘nieuwe systeem’; een kijk op de zorg waarbij de zorgvrager niet als nummertje werd gezien maar als mens van vlees en bloed. Het publiek werd gevraagd niet alleen te luisteren maar om met alle zintuigen waar te nemen; wat voel, ruik en zie je, en wat vertelt jou dit over de persoon naar wie je kijkt?

Voor de eindpresentatie lieten we het publiek reageren vanuit een persoonlijke kijk op verschillende praktijkcases. We vroegen hen na te denken over wat ze ergert aan deze situatie en hoe zij het beter zouden kunnen. Aan de hand van een discussie werden er op de meest belangrijke aspecten per situatie simpele regels bedacht voor de zorg. We onderzochten welke stakeholders een bijdrage zouden kunnen leveren aan het invoeren van deze simpele regels.