De Haagse Cirkel

Type werk: ondersteuning binnen Service Design traject
Opdrachtgever: MV, Twynstra Gudde
Wanneer: eind 2017
In samenwerking met: MV, Twynstra Gudde, De Haagse Cirkel


Over het project

MV Service Design begeleidt samen met Jaap Warmenhoven van Twynstra Gudde het leertraject ‘verbetering in de zorg’ voor De Haagse Cirkel. Onder deze naam werken verschillende partijen in de stad samen aan nieuwe manieren om de zorg en samenwerking te verbeteren. De verschillende groepen onderzoeken in dit leertraject hoe de WMO-zorg beter aan kan sluiten bij de behoefte van de inwoners.

Nadat de groepen onderzoek hadden gedaan en waren aangekomen bij het moment om hun projecten aan het publiek te presenteren, riepen MV en Jaap Warmenhoven er een aantal jonge ontwerpers bij om de groepen te ondersteunen. Ik was een van die ontwerpers en werd gekoppeld aan het team dat zich bezig hield met simpele regels voor de zorg middels het frame ‘triage’. Ik hielp deze groep met het opzetten van een eerste prototype presentatie waarin zij konden ontdekken wat er nodig is om stakeholders mee te krijgen en aan te laten sluiten. Het doel van de pleinbijeenkomst was om mensen te werven die de projecten extra kracht konden bijzetten of ter plekke konden meedenken.


Interactieve presentaties

Om te kunnen vaststellen welk verhaal de groep zou gaan vertellen, namen ze mij mee door hun onderzoek. Vervolgens brainstormden we over de mogelijkheden. We besloten tijdens de eerste presentatie een toneelstuk op te voeren waarbij het publiek kennis maakt met de verschillen tussen het ‘oude systeem’ en het ‘nieuwe systeem’; een kijk op de zorg waarbij de zorgvrager niet als nummertje werd gezien maar als mens van vlees en bloed. Het publiek werd gevraagd niet alleen te luisteren maar om met alle zintuigen waar te nemen; wat voel, ruik en zie je, en wat vertelt jou dit over de persoon naar wie je kijkt?

Voor de eindpresentatie lieten we het publiek reageren vanuit een persoonlijke kijk op verschillende situaties, die voortkwamen uit de praktijk. We vroegen hen na te denken over wat ze ergert aan deze situatie en hoe zij het beter zouden kunnen. Aan de hand van een discussie werden er op de meest belangrijke aspecten per situatie simpele regels bedacht voor de zorg. De belangrijkste regels werden gecodeerd. In een dialoog werd onderzocht welke stakeholders een bijdrage aan zouden kunnen leveren aan het invoeren van deze simpele regels.