Eenzame ouderen

Categorie: Service Design, Social Design
Uitdaging: Hoe kunnen we eenzaamheid onder ouderen tegengaan met ontwerpkracht?

Aanleiding

Eenzaamheid bevindt zich in alle lagen van de samenleving, van jong tot oud. Uit onderzoek blijkt dat 49% van de volwassenen (18+) in onze samenleving gevoelens van eenzaamheid ervaart. Specifiek in Rotterdam loopt dit zelfs op tot 59%. De Gemeente Rotterdam schakelde ons in om te laten zien wat ontwerpkracht kan betekenen voor complexe vraagstukken als deze, specifiek voor de doelgroep ouderen (55+).

De belevingswereld begrijpen

Je kunt ervoor kiezen om het over ‘eenzaamheid’ te hebben, maar wij richten ons liever op de kracht en waarde van ontmoeten, aangezien eenzaamheid een gemis is aan contact. Hoe draagt het wooncomplex bij aan het faciliteren van deze ontmoetingen? We gingen op verschillende creatieve manieren in gesprek met de bewoners om hun belevingswereld in kaart te brengen. We zetten een dagboekstudie uit, gingen langs de deur en hadden een studio op locatie. We deden dit bij twee uiteenlopende wooncomplexen in Rotterdam Zuid en Hoogvliet. We startten met de vraag: wat betekent ontmoeten voor jou?

We bedenken het samen, in co-creatie

SOR (Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam) bood ons de kans om in gesprek te gaan met de bewoners van diverse seniorencomplexen. We achterhaalde wat ontmoeten voor hen betekent, hoe ze dit aanpakken (nu en in het verleden) en wat drempels zijn voor het maken van contact. In co-creatie met de bewoners werkten we aan (locatiespecifieke) oplossingen voor deze ervaren drempels en testten we ideeën in de praktijk.

Door op locatie aanwezig te zijn en ter plaatse op laagdrempelige manier dingen uit te testen, werkten mensen gelijkwaardig met ons samen en konden we externe partijen betrekken. Iedereen herkende hun persoonlijke verhaal terug in de oplossingsrichtingen en voelden zich begrepen en gehoord. Op deze manier zet je de ouderen in hun kracht en maak je hen mede-ontwerper van gedragen oplossingen.

Met ontwerpkracht kom je verder

Met ontwerpkracht kun je komen tot oplossingen die echt aansluiten op de belevingswereld van de doelgroep. Daarnaast is het een creatief en leuk proces waarin, in mijn ervaring, iedereen graag deelneemt. Mits goed gefaciliteerd kan iedereen een ontwerper zijn!

De inzichten, kansen en service scenario’s bundelden we in een publicatie. Daarnaast leverden we een aantal adviesdocumenten op voor de betrokken stakeholders, waaronder Albeda College, de bewonerscommissies en SOR.


Wil jij ook meer inzicht in de belevingswereld van jouw doelgroep? Ik denk graag met je mee voor een plan op maat.


Opdrachtgever: 31Volts
Klant: Gemeente Rotterdam
In samenwerking met: Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam