Pop-Up Studio MBO

Categorie: Service Design (kwalitatief onderzoek)
Uitdaging: Hoe kan het aanbod van OCO het beste aansluiten op de belevingswereld van MBO-studenten?


Aanleiding

De Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO) biedt informatie aan ouders en leerlingen over alle vragen rondom onderwijs in Amsterdam. Tegenwoordig krijgen studenten al op jongere leeftijd veel verantwoordelijkheden. Communicatie die zich eerst voornamelijk op de ouders van deze studenten en oudere leerlingen richtte, moet daardoor nu veel directer richting de MBO-student zelf. Maar hoe spreek je deze zelfstandige jongere doelgroep aan? OCO gaat met hen het gesprek aan om zo te ontdekken hoe zij hun aanbod en informatie zowel visueel als tekstueel bij de MBO’ers onder de aandacht kunnen brengen. De ervaring van de student speelt een prominente rol tijdens de ontwikkeling van de communicatie uitingen.

Generatieve onderzoeksmethoden

Ik ontwierp de pop-up studio en richtte deze in op locatie om het gesprek met de student te faciliteren. We maakten gebruik van generatieve onderzoeksmethoden waarbij de studenten handvatten kregen om hun eigen verhaal vorm te geven. We gebruikten hiervoor memes, quotes, lyrics en beeld uit hun belevingswereld. We leerden zo waar zij tegenaan lopen tijdens hun studie, wat zij belangrijk vinden en waar zij hulp bij kunnen gebruiken. We leerden tegelijkertijd welke beeldtaal en tone-of-voice hen aanspreekt en hoe we hen het beste kunnen bereiken. Deze kennis is omgezet in kansen voor OCO.

Wil jij ook leren wat er leeft onder jouw doelgroep, en op welke manier je hen het beste kunt bereiken? Ik ga graag met ze in gesprek!

Opdrachtgever: MV Design, OCO
In samenwerking met: MV Design, MBO Amsterdam Zuid-Oost, Roza Schous