Pop-Up Studio MBO

Type werk: Service Design (onderzoek/facilitatie/productie)
Opdrachtgever: MV en OCO
In samenwerking met: MV Service Design, MBO Amsterdam Zuid-Oost, Roza Schous


Over het project

De Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO) biedt informatie aan ouders en leerlingen over alle vragen rondom onderwijs in Amsterdam. Tegenwoordig krijgen studenten al op jongere leeftijd veel verantwoordelijkheden. Communicatie die zich eerst voornamelijk op de ouders van deze studenten en oudere leerlingen richtte, moet daardoor nu veel directer richting de MBO-student zelf. Maar hoe spreek je deze zelfstandige jongere doelgroep aan? OCO gaat met hen het gesprek aan om zo te ontdekken hoe zij hun aanbod en informatie zowel visueel als tekstueel bij de MBO’ers onder de aandacht kunnen brengen. De ervaring van de student speelt een prominente rol tijdens de ontwikkeling van de communicatie uitingen.


In gesprek met de student

Ik ontwierp de pop-up studio en richtte deze samen met MV Design in op locatie om het gesprek met de student te faciliteren. Naar aanleiding van de gesprekken zijn er nieuwe richtingen vastgesteld voor de visuele uitingen van OCO. In een tweede sessie namen we interviews af met de MBO’ers en creëerden we portretten die weerspiegelde aan wie de studenten de meeste steun ervaarden tijdens belangrijke momenten in hun studie.