Zorgen voor morgen

Type werk: Service Design (afstudeerproject)
Opdrachtgever: zelf geïnitieerd
Wanneer: februari 2016 – juni 2016
In samenwerking met: Nel Wagner en Wij Zijn Eva

Over het project

Als jouw ouders, geliefde of kind ziek wordt, dan is het toch vanzelfsprekend dat je voor hen gaat zorgen?

Wanneer je meer dan 8 uur per week of langer dan 3 maanden zorg verleent aan een naaste, ben je officieel een mantelzorger. Het zorgen voor een ander is een zware taak en gaat meestal gepaard met mentale en/of fysieke overbelasting. Gemeenten en mantelzorgorganisaties bieden ondersteuning. Echter door de vanzelfsprekendheid van het zorgen voor een naaste erkennen mensen zichzelf niet als mantelzorger. Daardoor is het lastig voor deze organisaties om het ondersteuningsaanbod hen te laten bereiken. Met deze inzichten ontwikkelde ik de Mantelkar.

De Mantelkar brengt op een laagdrempelige en verrassende wijze het aanbod actief onder de aandacht. Middels verschillende gespreksmethodieken kan er een profiel worden opgesteld van de mantelzorgers waarop de organisatie het aanbod kan afstemmen. De Mantelkar zorgt voor zichtbaarheid van de organisaties en biedt naast de dialoog met mantelzorgers mogelijkheden voor het werven van o.a. zorgvrijwilligers. Middels deze interventie krijgt het thema mantelzorg tevens meer bekendheid.


Waardevolle gesprekken

De gespreksmethodieken faciliteren waardevolle gesprekken tussen de organisatie en de mantelzorgers. Zo kan er gemakkelijk en snel worden vastgesteld of iemand mantelzorger is. Vervolgens wordt de zorgbelasting vastgesteld aan de hand van de EDIZ test. Voor zowel ervaren mantelzorgers als voor hen die nog aan de opmaat van het zorgen staan, is er het messageboard. Hier worden tips en ervaringen uitgewisseld.Overbelasting voorkomen

Mantelzorgers zijn onmisbaar in de Nederlandse participatiesamenleving waarin we als hulpbehoevende afhankelijk zijn van onze eigen omgeving. Nederland telt op dit moment ruim 4 miljoen mantelzorgers waarvan er een half miljoen overbelast zijn. Deze aantallen zullen explosief blijven stijgen door de opkomende vergrijzing. Het is daarom belangrijk om overbelasting bij mantelzorgers te voorkomen. Zij zullen dan langer en met meer plezier hun taken kunnen blijven uitvoeren en volwaardig deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij.

Gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam is zich bewust van het belang om het aanbod gericht en actief onder de mensen te brengen. Samen met mijn vorige werkgever (Het Proces) brachten we de Mantelkar in Rotterdam onder, op maar liefst 4 locaties! Zo worden er door de hele stad mensen geïnformeerd over mantelzorg en de hulp die voorhanden is.


Een Mantelkar op maat

De Mantelkar is een strategie die op verschillende wijzen uitvoerbaar is, naar wens en behoefte van de organisatie. Het is een mobiele eyecatcher die op dagelijkse basis buiten ingezet kan worden, maar ook op speciale evenementen.


Zin om aan de slag te gaan? Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te ontdekken!